dominatusV prevajanju se cene razlikujejo v glavnem v tem, za katero jezikovno kombinacijo je prevod potreben, lahko je cena drugačna tudi v primeru, če se prevajanje opravlja iz npr. slovenščine v tuj jezik, kot če je prevod potreben iz tujega jezika v slovenščino. Največja razlika pa je v tem, kolikšen imajo sodni prevodi cenik, saj je pri uradnih prevodih tako, da imajo višjo ceno tudi zato, ker imajo sodni prevodi večjo verodostojnost kot navadni prevodi. Glavna razlika pa je, da so sodni prevodi opravljeni s strani sodnega tolmača, dočim navadne prevode lahko opravlja tudi prevajalec, ki lahko ima veliko izkušenj s področja prevajanja, pa nima opravljenega izpita za sodnega tolmača.

 

Kvaliteta mora biti na prvem mestu, ko so v vprašanju sodni prevodi cenik ne sme biti glavni faktor za odločitev o posameznem prevajalcu

Navadni in sodni prevodi pa se med seboj razlikujejo tudi zato, ker navadni prevodi niso pravno formalno veljavni in ga lahko institucije zavrnejo kot neustreznega, dočim so sodni prevodi sprejeti kot verodostojni prevodi vsepovsod. Sodni prevodi poleg samega prevoda vsebujejo tudi izvirno besedilo, ki se s sodno vrvico povežejo v celoto, zraven pa se doda še izjava sodnega tolmača, s katero le – ta potrdi, da je prevod enak izvirniku ter na koncu vse skupaj še podpiše in ožigosa. Sodni prevodi tudi dobijo na svoji verodostojnosti, če se vežejo z originalom izvirnega besedila ali pa če se kopija izvirnega besedila overi pri notarju ali upravni enoti. Notarska overitev ni potrebna, zadostuje upravna overitev, ki je tudi cenejša. Navadni prevodi se lahko pošljejo stranki po elektronski pošti, dočim se sodni prevodi morajo poslati z navadno pošto oz. jih mora stranka osebno prevzeti, lahko se kvečjemu v naprej pošlje sken, ki pa v večini primerov ni zadosten za nadaljnjo uporabo. Opisani razlogi, so glavni razlogi zakaj so sodni prevodi približno še enkrat dražji od navadni prevodov.