varnost pri deluZa varnost pri delu je odgovoren delodajalec, ki mora zagotoviti ustrezno usposabljanje delavcev za varno delo, kar je še posebej pomembno na delovnih mestih, kjer je večja možnost za poškodbe pri delu in je večja verjetnost za zdravstvene okvare. V ta namen mora delodajalec zagotoviti tudi ustrezne preizkuse usposobljenosti za varno delo, preverjanje tovrstnega znanja pa se izvaja v obdobju, krajšem od dveh let. Usposabljanje za varno delo se zagotovi vsem delavcem, ki opravljajo delo pri delodajalcu, tudi zaposlenim prek agencij in študentskih servisov ter zaposlenim po pogodbi za določen čas. Usposabljanje za varno delo in preverjanje tovrstnega znanja je mogoče naročiti pri podjetju, ki izvaja storitve s področja varnosti pri delu.

Kdaj potrebujemo usposabljanje za varnost pri delu?

Usposabljanje s področja varnosti pri delu delavec opravi ob sklenitvi delovnega razmerja ali ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto v istem podjetju. Tovrstno usposabljanje je potrebno tudi ob uvedbi novih tehnologij in novih delovnih sredstev v podjetju. Usposabljanje zaposlenih za varnost pri delu pa je potrebno tudi ob spremembi vseh drugih dejavnikov, ki povzročijo spremembe za varnost pri delu.

Strokovni delavec za varnost pri delu

V podjetju mora biti prisoten vsaj en strokovni delavec za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu, ki svetuje glede delovnih sredstev in glede opremljanja delovnega mesta. Poleg tega izvaja ocenjevanje tveganja za posamezna delovna mesta in opravlja meritve toplotnih razmer, osvetljenosti, hrupa ipd. ter pregleduje delovno opremo. Izvaja notranji nadzor nad ukrepi varnosti pri delu in določa navodila za varno delo. Poleg tega pripravlja poročila za delodajalca glede zdravstvenega stanja in poškodb, izvaja tudi usposabljanje delavcev za varno delo. Posamezno podjetje pa se lahko odloči za pogodbeno sodelovanje s podjetjem, specializiranim za opravljanje storitev s področja varnosti pri delu, ki zagotovi strokovnega delavca za opravljanje nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu.