Gradbeno podjetje Libela group z Vrhnike pri Ljubljani je specializirano za prenavljanje objektov in urejanje okolice. Gre za dokaj mlado, vendar zanesljivo in uspešno podjetje. Izvajajo različna gradbena dela, kot so fasaderstvo, polaganje tlakovcev, izdelava škarp, krovstvo, izkopi, priklopi na kanalizacijo, ometi in tlaki ter polaganje ploščic. V okviru krovskih storitev ponujajo izdelavo nove ali obnovo stare strehe, pri tem poskrbijo, da je izolacija strehe objekta kakovostna. Pri izvajanju gradbenih del so zelo natančni in zanesljivi, kljub visoki kakovosti opravljenih del so cene njihovih storitev ugodne in dostopne.

Izolacija strehe pri podjetju Libela group

Izolacija strehe je pomembna krovska storitev vrhniškega podjetja Libela group. Pri njih je na voljo celovita storitev izolacije. Preden se naročnik odloči za tovrstno gradbeno storitev, strokovnjaki iz omenjenega podjetja opravijo brezplačen ogled objekta. Po ogledu skupaj z naročnikom določijo obseg dela ter vrsto in količino potrebnega materiala. Pred izvedbo storitve se določi tudi cena. Po potrditvi naročila se izdela izolacija strehe, pri čemer podjetje opravi vsa potrebna dela in poskrbi za kakovosten material, da je izolacija strehe trajna in zelo dobra.

Zakaj je pomembna izolacija strehe?

Dobra izolacija strehe je pomembna zato, ker znižuje stroške ogrevanja. V objektu z dobro izoliranim ostrešjem se topel strah zadržuje in ne uhaja skozi streho, zato je nižja poraba energije za ogrevanje. V nasprotju s tem pa pri objektu, ki ima slabo izolirano ostrešje, topel zrak zelo hitro uhaja skozi ostrešje, zato so tudi stroški ogrevanja višji. Temu problemu so najbolj izpostavljene stare hiše, pri katerih je ostrešje slabo izolirano ali pa sploh ni. Dobra izolacija zaradi uravnavanja temperature seveda ni pomembna samo pozimi, ampak tudi poleti. V poletnih mesecih je zelo pomembna zato, da se prostori ne pregrevajo. Zelo pomembno je tudi, da je izolacija strehe opravljena pravilno, saj se sicer lahko pojavi zamakanje ob vsakem nekoliko močnejšem dežju.