Tolmačenje je ustni način prenosa vsebine iz izvirnega v ciljni jezik, gre za neke vrste ustno prevajanje. Tolmači poslušajo govorca in pri tem prevajajo govorjeno vsebino v tuji jezik. Delajo pod časovnim pritiskom in pri svojem delu ne morejo uporabljati slovarjev in drugih virov, saj prevajajo sproti. Tolmačenje se uporablja neposredno v komunikaciji med govorcem in poslušalci, ki ne govorijo skupnega jezika. Pri tem ne gre zgolj za prenašanje besed iz enega jezika v drugega, ampak za prenašanje sporočila, zato je treba upoštevati vse kulturno specifične posebnosti tako ciljnega kot tudi izvirnega jezika in kulture. Tolmačenje torej ni povezano samo z jezikom, ampak predvsem s komunikacijo in posredovanjem med govorci različnih jezikov in med različnimi kulturami. Več si lahko preberete na spletni strani http://www.poliglot.si/tolmacenje.

Konsekutivno tolmačenje

Konsekutivno tolmačenje je vrsta te storitve, pri kateri tolmač govorca prevaja po sklopih, ko ta preneha govoriti. Govorec in tolmač torej govorita izmenično, ne istočasno, kot je značilno pri simultanem tolmačenju. Pri konsekutivnem tolmačenju se ustno prevaja neposredno ob govorcu, torej med svojim delom tolmač ni v kabini, kot je značilno za simultano tolmačenje. Izvrsten kratkoročni spomin, sposobnost delanja hitrih zapiskov in odlične retorične sposobnosti so nepogrešljive odlike konsekutivnih strokovnjakov. Poleg tega morajo biti suvereni pri javnem nastopanju, saj največkrat stojijo na odru ob govorcu pred občinstvom. Konsekutivno tolmačenje je poleg simultanega najpogostejši način ustnega prevajanja.

Druge vrste tolmačenja

Telefonsko tolmačenje je posebna oblika konsekutivnega prevajanja, pri katerem je v telefonski pogovor vključen tudi tolmač, ki prevaja med obema sogovornikoma in jima tako omogoča, da se pri medsebojnem sporazumevanju razumeta. Prevajalec se pri tovrstnem svojem delu lahko vključi ne samo v telefonski pogovor, ampak tudi v pogovor prek spleta, na primer prek Skypa. Šepetano tolmačenje oziroma šepetanje je vrsta, pri katerem je prevajalec neposredno ob udeležencu dogodka in mu sproti prevaja besede govorca. Tovrstno tolmačenje je namenjeno prevajanju za manjše skupine poslušalcev. Uporablja se na različnih sestankih in srečanjih, kjer le nekaj navzočih ne razume jezika, v katerem poteka sestanek oziroma srečanje.