Strokovno pripravljena ocena tveganja skupaj z izjavo o varnosti mora biti po zakonu urejena za vsako delovno mesto, ne glede na to, ali gre za velika, srednja ali majhna podjetja oziroma samostojne podjetnike. Delodajalec mora v vsakem primeru zagotoviti varno in zdravo delovno okolje za svoje zaposlene.

Strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami iz podjetja Projekt Varnost se zavedajo, da mora biti ocena tveganja izdelana po vseh zakonskih normativih. Podjetje, ki ima dovoljenje za delo po ZVZD-1, natančno preuči in identificira vse nevarnosti posameznega delovnega mesta in jih razvrsti glede na resnost in verjetnost škode.

Čemu je namenjena ocena tveganja?

Izdelava izjave o varnosti kot dokumenta, v katerega je vključena tudi ocena tveganja, je namenjena temu, da na podlagi ugotovitev o nevarnostih in ogroženostih oseb na delovnih mestih lahko organizacija izvaja preventivne ukrepe na področju zdravja in varnosti pri delu.

Z implementacijo preventivnih in varnostnih ukrepov podjetje zaščiti svoje zaposlene, zato da ne bi bili izpostavljeni določenim nevarnostim pri delu, ki lahko pripeljejo do nezgod pri delu ter do poklicnih bolezni.

Kakšne so posledice, če ocena tveganja ni izdelana?

Če delodajalec ne zagotovi varnega in zdravega delovnega okolja, tedaj se na dolgi rok povečujejo poškodbe pri delu ter odsotnosti iz dela. Zaradi tega ima delodajalec tudi višje stroške dela, pri čemer tvega tudi kazni iz strani inšpektorata, ki redno opravlja nadzore nad izvajanjem zakona.

Četudi je ocena tveganja z izjavo o varnosti izdelana, pa mora podjetje ukrepe tudi izvajati. V nasprotnem primeru se v organizaciji pojavi slabša organizacijska klima, kar vpliva na to, da so delavci manj motivirani za delo in manj produktivni.

Kdaj se mora ocena tveganja revidirati?

Listina se mora revidirati oziroma ustrezno dopolniti vsakič, ko se na delovnem mestu vzpostavi nova nevarnost, ki ogroža delavce. Prav tako je revidiranje obvezno, ko trenutni preventivni ukrepi niso več zadostni ali pa pride do spremembe podatkov.

Strokovnjaki iz podjetja Projekt Varnost poskrbijo za to, da je ocena tveganja ob teh dogodkih ustrezno dopolnjena, pri čemer spremembe obračunajo glede na opravljene ure, kar je ugodno za vse delodajalce, ki so pri ponudniku že naročili izdelavo listine.