• Spletna stran krasnja.si ima vsebine, ki so javno dostopne vsem uporabnikom;
  • kdor želi objaviti članek na tej strani, se z objavo članka odreka lastništvu vsebine, lahko pa si pridrži avtorsko pravico in se podpiše pod svoj prispevek z inicialkami, psevdonimom ali s polnim imenom in priimkom;
  • če avtor želi, lahko ostane tudi anonimen;
  • uredništvo spletne strani krasnja.si si pridržuje pravico do zavrnitve določenega poslanega materiala, če ta ne ustreza navodilom uredništva;
  • prav tako lahko kadarkoli, brez navedbe razloga, umaknemo že objavljeni material z naše spletne strani;
  • spletna stran krasnja.si ne odgovarja, če drugi uporabniki širijo vsebino te spletne strani z namenom, da bi škodovali drugi osebam, bo pa taka vsebina takoj umaknjena z naše spletne strani;
  • o objavi, ali morebitni neobjavi, članka na tej spleti strani bo avtor obveščen in mogoče naprošen, naj odpravi pomanjkljivosti;
  • o trajanju objave prispevka na naši spletni strani odloča naše uredništvo.