Večje povezovanje in sodelovanje različnih kultur zahteva, da se narodi učijo tujih jezikov. Nastaja pa tudi vse večja potreba po prevajanju in tolmačenju. Razlika med obema storitvama je v tem, da je prvo pisana beseda in drugo poteka ustno. Lahko bi trdili, da je drugo zahtevnejše, saj morajo biti sodni tolmači pri delu stoodstotno zbrani. Se spomnite, ko vas je na začetku ure učitelj v šoli vprašal, ali ste prisotni in prisebni? Ne le da morajo biti sodni tolmači prisotni telesno, tudi umsko morajo biti osredinjeni na dvoje: poslušanje in shranjevanje povedanega. Imeti morajo izjemno izurjen kratkoročni spomin. To lahko dosežejo le z redno vajo.

Sodni tolmači dolgo gulijo šolske klopi

Zakaj so sodni tolmači potrebni? Po splošnem prepričanju bi moral znati tolmačiti ali prevajati vsak, ki govori ta tuj jezik. Nešolani prevajalci in tisti, ki so z drugih področij, se sprašujejo, zakaj bi plačali za preprosto storitev. Angleški in nemški jezik govori prav vsak. Resnica pa je povsem drugačna. Za kakovostno opravljanje storitve so se morali sodni tolmači zelo dolgo šolati. Šola pa je predstavljala le osnovo, temelj, na katerem so gradili. Ob šolanju so morali veliko delati in prebrati, da lahko zdaj tolmačijo. Takšni prevodi so pomembni in morajo biti opravljeni zanesljivo. To nalogo lahko prevzamejo le sodni tolmači, ki so bili že večkrat preverjeni.

Sodni tolmači so uradno imenovani

Od drugih se sodni tolmači razlikujejo po svojem uradnem nazivu. Le ti imajo dovoljenje, da tolmačijo. Njihovi prevodi so uradni in sprejemljivi povsod, na vseh uradih doma in na tujem. Svojo storitev opravljajo na sodiščih, prevajanje lahko zahteva državni organ. Treba je prevesti tudi pomembne listine fizičnih in pravnih oseb. Ti bi potrebovali prevedena različna potrdila, rojstne liste ali spričevala za različne namene. Študenti, ki se želijo vpisati na podiplomski študij v tujini, bodo na tujo fakulteto prinesli prevedeni spričevalo in potrditev o diplomiranju. Prošnji za delovno mesto v tujini bodo morali priložiti uradno prevedeno potrdilo o nekaznovanju in izobrazbi.