Mobilna telefonija v mesečnem zakupu podatkov in klicev v omrežja ni namenjena le fizičnim uporabnikom, temveč je na voljo tudi poslovni paket za podjetja, tako manjše kot večje organizacije. Prednost je v tem, da si pravne osebe in samostojni podjetniki lahko prilagodijo opcije glede na potrebe.

poslovni paket

V telekomunikacijskem podjetju A1 nudi poslovni paket različne možnosti za različna podjetja, kot je na primer premium opcija, podjetni zakup ter smart in Go! opcija. Vsako naročniško razmerje vključuje zakupljene pogovore znotraj in zunaj mobilnega omrežja, SMS in MMS sporočila ter prenos mobilnih podatkov. Od tega je odvisna tudi cena mesečne naročnine.

 

Poslovni paket za več zaposlenih v podjetju

Podjetje se lahko odloči, da mesečno naročnino plačuje glede na število zaposlenih v podjetju, ki uporabljajo mobilno telefonijo. Prednost tega je v tem, da podjetje lahko načrtuje stroške mobilne telefonije za vsakega zaposlenega posebej. Celotna naročnina se razdeli po zaposlenih, pri tem pa je v poslovni paket vključeno neomejeno število klicev med sodelavci, dodatno pa se zakupi količina prenosa podatkov in klici na številke zunaj podjetja.

 

Poslovni paket na skupnem računu nudi ugodnosti

poslovni paketposlovni paket

Vodstvo lahko znotraj organizacije prilagodi storitve mobilne telefonije glede na potrebe, tako kar se tiče zakupljenih minut in klicev v domača in tuja omrežja kot prenosov podatkov. Mogoče je zakupiti tudi različno število SIM kartic, ki jih nato uporabljajo zaposleni. Cena mesečne naročnine za poslovni paket združuje vse fiksne in mobilne storitve znotraj podjetja na enem računu, kar nudi dodatne ugodnosti in bonuse.

 

Prilagojen poslovni paket omogoča načrtovanje stroškov

Dinamična delovna mesta znotraj podjetja lahko ustvarijo visoke račune za mobilno in fiksno telefonijo. Vendar pa je mogoče poslovni paket prilagoditi po meri, pri čemer telekomunikacijski ponudnik A1 ponuja Premium opcijo, ki omogoča, da podjetje preko profilov zaposlenih zniža stroške upravljanja naročniškega razmerja in natančno predvidi prihodnje stroške, saj je mesečna naročnina prilagojena klicnim navadam v podjetju.