Odpirate podjetje ali iščete novo računovodjo za sodelovanje z vašim podjetjem? V kolikor se nahajate v osrednji Sloveniji, imate na voljo različne ponudnike takih storitev. Računovodski servis v Ljubljani lahko najdete tudi preko spleta, in si tam izberete tistega, ki je za vaše podjetje najbolj primeren. Nekateri izmed ponudnikov nudijo 3 mesečno brezplačno svetovanje, ter popolnoma brezplačno optimizacijo birokracije.

računovodski servis in njegove storitve

Izobraževanje strokovnjakov

Mnogi izmed zaposlenih v takih podjetjih se redno izobražujejo in so strokovno močno podkovani na teh področjih. Saj le s stalnim izobraževanjem in strokovnimi kadri lahko maksimalno zadovoljijo vsem področjem. Izobraževanje je del rednega delovnega procesa, tako se mu nameni tudi preko 5 % časa – le tako so vsi sodelujoči lahko na tekočem z vsemi novostmi in vam pravočasno, ter pravilno svetujejo ob spremembah zakonodaje.

računovodstveno izobraževanje

Računovodski servis v Ljubljani in njihove storitve

Ne glede na to ali imate s.p., d.o.o., d.n.o., k.d., društvo, zavod, ali karkoli drugega. Lahko svoj računovodski servis v Ljubljani najdete izjemno hitro in brez težav. Večina ponudnikov nudi:

 • knjiženje – vodenje glavne knjige in beleženje vseh poslovnih dogodkov, priprava analitičnih evidenc…
 • Davki – svetovanje, aktivno sodelovanje pri pregledih…
 • Izvršbe – priprava dokumentacije, svetovanje, oddaja, obveščanje (e-izvršbe)…
 • Obračuni plač za zaposlene, obveščanje zaposlenih, pošiljanje plačilnih list…
 • Obračuni nadomestil za zaposlene, izračuni davkov in prispevkov, zavarovanju zaposlenih…
 • Obračuni socialnih prispevkov za zasebnike in zaposlene po drugih pogodbah – podjemna, avtorska…
 • Lokacijski problemi – po potrebi, se lahko dogovorite o delu v vaših poslovnih prostorih
 • DDV – vodenje evidenc in mesečni oz. trimesečni obračun DDV-ja.
 • Obračun zamudnih obresti.
 • Izdelavi poslovnih poročil.
 • Nadzor – če se odločite, da boste dokumente vnašali sami (prejete in izdane račune, potne stroške…), se preverja pravilnost vnosov.
 • Vodenju glavne knjige, kontov…

aktivno sodelovanje pri pregledih davka

Poleg naštetega pa lahko v ponudbi dobite še naslednje storitve:

 • Poslovno svetovanje (pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov, pomoč pri vlogah za odobritev kreditov, svetovanje pri nadzorovanju finančnih tokov, vzpostavljanje in preverjanje notranjih kontrol poslovanja…),
 • Kontroling,
 • Izdelava mesečnih in letnih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnega izida, izkaz denarnih tokov in računovodska pojasnila/razkritja k izkazom),
 • Obveščanje o novostih, ki se tičejo vašega podjetja s področja računovodstva, financ in davkov,

Izdelava konsolidiranih izkazov (tam, kjer je več posameznih lastniško med seboj povezanih podjetij).