Italijanščina je romanski jezik, razvila se je iz latinščine. Italijanščino govori okoli 62 milijonov ljudi, med katerimi jih večina živi v Italiji. Italijanščina je uradni jezik v Italiji in San Marinu ter v švicarskih kantonih Ticino in Graubünden. Italijanščina je poleg latinščine drugi uradni jezik v Vatikanu, poleg slovenščine pa v slovenskem obalnem predelu, in sicer v občinah Koper, Izola in Piran, v hrvaški Istri pa je italijanski jezik uradni jezik poleg hrvaškega, saj tam živi italijanska manjšina. V Sloveniji ima italijanščina pomembno vlogo zaradi povezanosti in sodelovanja s sosednjo Italijo. Potrebe po prevajanju iz slovenščine v italijanščino se povečujejo, ob tem pa se povečuje tudi število prevajalskih podjetij v Sloveniji, ki ponujajo tovrstne prevode. Eno izmed njih je tudi podjetje Poliglot iz Ljubljane, pri katerem lahko naročite kakovosten, hiter in ugoden prevod iz slovenščine v italijanščino in obratno. Več o njihovi ponudbi prevajalskih storitev je na voljo na spletni strani, ki je dosegljiva na spletnem naslovu http://www.poliglot.si/prevod-iz-italijanscine-v-slovenscino.

Naravni govorec za prevod iz slovenščine v italijanščino

Prevod iz slovenščine v italijanščino lahko zelo dobro opravi prevajalec, ki mu je jezik prevajanja materni jezik. Naravni govorec dobro pozna posebnosti rabe jezika glede na različne okoliščine. V besedilo lahko vključi najustreznejše inačice v tujem jeziku, saj pozna njihov širši kontekst. Naravni govorec poskrbi za pravilno rabo terminov, tudi kadar vsebujejo več različnih pomenov. Poleg tega uporablja tudi primerne metafore in idiome, ki so značilni za določen jezik, pa tudi jezikovne figure, v katerih se kaže prevajalčevo poglobljeno jezikovno znanje. Naravni govorec lahko s svojim jezikovnim znanjem zagotovi zelo dober in razumljiv prevod.

Prevod iz slovenščine v italijanščino in lektura

Za doseganje čim bolj kakovostnega prevoda je pomembno, da je vsak prevod tudi lektoriran. Namreč prevajalec se pri prevajanju osredotoči na vsebino in pomen besedila, lektor pa pri lektoriranju poskrbi, da je prevedeno besedilo pravopisno in slovnično pravilno ter slogovno ustrezno, pri čemer pazi, da pomena besedila, ki mora ustrezati izvirniku, ne spreminja. Tudi pri prevajalskem podjetju Poliglot bodo poskrbeli, da bo prevod iz slovenščine v italijanščino lektoriran.