Pravno zastopanje je ena izmed osrednjih storitev, ki jo izvaja odvetnik. Omenjeni pravni strokovnjak zastopa stranke v pravnih zadevah pred domačimi sodišči, v upravnih postopkih pred upravnimi in drugimi organi, pred Evropskim sodiščem za človekove pravice … Odvetniki tako zastopajo stranke v zadevah z različnih pravnih področij, od gospodarskega, kazenskega, civilnega, delovnega do ustavnega prava.

K odvetniku po hiter in učinkovit pravni nasvet

Poleg pravnega zastopanja je tudi pravno svetovanje pomembna dejavnost odvetnika oziroma odvetništva. V okviru tovrstne storitve stranka izbranemu odvetniku predstavi svojo zadevo, na podlagi tega pa ji odvetnik, če je mogoče takoj, pravno svetuje. Včasih mora odvetnik neki pravni problem dodatno naštudirati, nato pa lahko zagotovi stranki učinkovit pravni nasvet.

Če potrebujete pravno svetovanje, čim prej navežite stik z odvetnikom oziroma odvetniško pisarno po telefonu ali po elektronski pošti in si rezervirajte rok za pravno svetovanje. Potrebujete pravni nasvet takoj zdaj? Takojšnji pravni nasvet lahko dobite v klicnem centru odvetniške pisarne, kjer vas pričakuje odvetnik, ki bo učinkovito in hitro razrešil vaš pravni problem.

Odvetnik kot mediator

Zadnja leta se odvetnik vse pogosteje pojavlja v postopku mediacije kot mediator. Gre za reševanje sporov na miren način, pri katerem poskušata stranki razrešiti spor s pomočjo mediatorja. Mediator skrbi, da postopek poteka konstruktivno, strankama predstavi ideje reševanja spora, ju vodi k rešitvi problema in vseskozi nadzira spor. Mediacija se uporablja kot alternativa sodnim postopkom, pogosto je hitrejša in učinkovitejša, udeleženci pa so z izidom bolj zadovoljni. Poleg alternative sodnim postopkom je mediacija zelo uporabna za spore, ki ne bi prišli na sodišče, ostali pa bi slabo rešeni ali nerešeni. Postopek mediacije se izvaja v vseh sporih iz civilnopravnih, gospodarskih, delovnih, družinskih, premoženjskopravnih razmerij in v drugih sporih. Prihodnost prava je v mediaciji, saj pravna kultura stremi k mirnemu reševanju sporov. Polega tega mediacija pomeni ugodno rešitev za obe strani v sporu.