Si prizadevate za razvoj podjetja in doseganje poslovnih ciljev? Stremite k izboljšanju svojih poslovnih rezultatov? Želite razširiti svoje poslovanje? K uspešnemu poslovanju lahko prispeva kakovosten kontroling v vašem podjetju. Med številnimi podjetji, ki ponujajo računovodske storitve, izberite računovodski servis Moje računovodstvo, ki zagotavlja odličen kontroling in posledično poslovne uspehe za vaše podjetje. Kontroling omenjenega računovodskega servisa zajema oblikovanje in spremljanje poslovnih ciljev, svetovanje, načrtovanje poslovnih dejavnosti ter upravljanje poslovanja. Poleg tega računovodski servis v okviru omenjene storitve zagotavlja podporo pri odločanju o naložbah in financah, hkrati pa prevzema tudi soodgovornost za doseganje vaših poslovnih ciljev.

Kontroling in druge računovodske storitve

Računovodski servis Moje računovodstvo ponuja ne samo kontroling, ampak tudi številne druge računovodske storitve. Omenjeni servis izvaja knjiženje, v okviru katerega izvaja vodenje glavne knjige in beleženje poslovnih dogodkov ter pripravo analitičnih evidenc. Izvaja tudi svetovanje v zvezi z davki. Nanj se lahko obrnete tudi v primeru izvršb. Tudi pri obračunu plač za zaposlene, nadomestil za zaposlene, izračunu prispevkov in davkov, zavarovanju zaposlenih, pa tudi pri obračunu socialnih prispevkov za zasebnike in zaposlene po raznovrstnih pogodbah, kot so podjemne in avtorske pogodbe, lahko računate nanj. Omenjeno podjetje zagotavlja tudi računovodske storitve v zvezi z obračunom zamudnih obresti in DDV-jem. Tudi pri izdelavi poslovnih poročil se lahko obrnete na računovodje tega računovodskega servisa. To je samo nekaj računovodskih storitev, izvajajo pa še mnoge druge. Kar je odvisno predvsem od potreb in želja naročnikov.

Kakovostne računovodske storitve podjetja Moje računovodstvo

Omenjeni računovodski servis stremi k zagotavljanju visoke kakovosti računovodskih storitev. Kakovost njihovih storitev je podprta z rednim strokovnim izobraževanjem izvajalcev računovodskih storitev. Njihov kader se dodatno izobražuje na Inštitutu za računovodstvo in na Davčno izobraževalnem inštitutu. Zavezani so Kodeksu poklicne etike in Kodeksu računovodskih načel. So tudi člani Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije. Njihova strokovnost temelji tudi na rednem prebiranju številnih računovodskih, finančnih in davčnih revij, katerih naročniki so. Tudi uporaba vrhunske programske opreme pripomore h kakovosti njihovih računovodskih storitev.