Podjetja, kot je Libela Group za krovstvo skupaj s stavbno kleparskimi deli poskrbijo za celostno obnovo stare in dotrajane strehe, ki ne nudi optimalne izolacije, ter za pokrivanje nove strehe na novogradnjah oziroma objektih, ki še nimajo strehe. Krovska dela pri obnovi strehe so osredotočena na saniranje poškodb in zamenjavo poškodovanih delov.
Za zagotavljanje toplotne učinkovitosti znotraj prostorov pa je pomembna ustrezna izolacija strehe, pri čemer kakovostno izvedeno krovstvo poskrbi za to, da izolira ostrešje s pomočjo vpihane izolacije pa z uporabo izolativnih materialov v roli. Vse to pomembno prispeva z zmanjšanju toplotnih izgub in posledičnem nižanju stroškov za ogrevanje in električno energijo.

Krovstvo z odstranjevanjem azbestnih kritin

Veliko stavb in objektov še vedno prekrivajo azbestne kritine, ki so strupene in škodljive za bivanje. Take strehe je potrebno zamenjati z novimi strešnimi kritinami, pri čemer krovci odstranijo manjše dele azbestne strehe, specializirana podjetja pa so zadolžena za odstranjevanje večjih površin. Pomembno je, da krovstvo poskrbi za varno odstranjevanje azbestne strehe, zato da minimizira škodo za zdravje ljudi in okolja.

Krovstvo uporablja različne strešne kritine

Izbira strešnih kritin je odvisna od specifičnosti vremenskih razmer na območju, kjer stoji stavba. Pri tem sta odločujočega pomena predvsem veter in sneg. Najpomembnejši dejavnik pri izbiri kritin pa je nagib strehe, saj določene kritine niso primerne za vse nagibe streh.
Podjetja za krovstvo najpogosteje uporabljajo kamnite in betonske strešne kritine ter opečnate kritine. V zadnjem obdobju pa so vedno bolj priljubljene cenovno ugodne pločevinaste kritine.

Krovstvo – nabava materialov, svetovanje in cena

Cena za pokrivanje in prekrivanje strehe je odvisna od izbora izolacijskih materialov in vrste strešnih kritin, pri čemer je v ceno lahko vključena tudi izdelava ostrešja in odstranjevanje starih kritin z odvozom. Na ceno pa vpliva tudi velikost strehe in drugi dejavniki.
Strokovnjaki iz podjetja Libela Group stremijo k temu, da krovstvo poteka po standardiziranih postopkih, pri čemer poskrbijo za kakovost, varčnost in obstojnost. Nudijo brezplačen ogled objekta ter na podlagi meritev in zahtevanih elementov napravijo informativni izračun ter svetujejo o izbiri materialov. Sami nabavljajo materiale, saj sodelujejo s proizvajalci kakovostnih strešnih kritin.