potni nalogiVsaka pot v tujino prinaša nekaj izjem in drugačnih podrobnosti. Kar se tiče tega, ko se pišejo potni nalogi, je mnogim to tako zapleteno, da se potem raje sploh ne odločijo za pisanje poti. Vendar pa se zavedajte, da je prav, da se potni nalogi napišejo in ne da se upošteva le plača. Kaj pa je tako drugače, ko se pišejo potni nalogi za tujino? Ko se pišejo potni nalogi tujina pa je tudi vmes, je treba najprej pogledati, koliko časa je človek prebil v tujini in koliko časa v Sloveniji. Kar se tiče tujine je namreč treba upoštevati, da je dnevnica drugačne višine kot je pri nas v Sloveniji, je pa prav, da se deleži pravilno izračunajo, ne pa da se vse zaokrožuje navzgor. Kilometrina ostaja enaka, v kolikor se zaposleni vozi sam, ne pozabite pa niti na obroke.

 

Ko se pišejo potni nalogi tujina prinaša skoraj vedno vsaj en obrok

Da se odpravimo v tujino na sestanek, vemo, da je potrebnih kar nekaj ur. Najprej je pot daljša v povprečju, potem pa je tu tudi sestanek, ki je praviloma daljši, saj se za sestanek poslovni partnerji iz različnih držav dogovorijo takrat, ko se je res treba dogovoriti za več različnih stvari, potem pa je tu še pot nazaj. Tako vse skupaj pot traja praviloma več kot 8 ur, kar pa pomeni, da se morajo imeti potni nalogi že tudi dnevnico, na katero pa se doda tudi obrok. V 8 urah namreč pripada zaposlenemu vsaj en obrok, kar je prav, saj sicer tudi možgani ne delujejo pravilno po napornih pogovorih.

Seveda pa je potem treba pri obračunu plače paziti, da se malica ne obračuna še tam, če jo imajo že vključeno potni nalogi. To je namreč kršenje zakonodaje, kar pomeni, da je treba takoj v računovodstvo tudi sporočiti to dejstvo, da ne pride do napake pri plači zato, ker so bili obračunani potni nalogi.