Motorna vozila, predvsem tista z motorji s klasičnim notranjim izgorevanjem, se dandanes smatrajo kot eni večjih onesnaževalcev okolja na našem planetu. Zato postaja zakonodaja na tem področju vedno strožja po vsem svetu in močno vpliva na stroške nakupa, registracije in drugih elementov vozila. Dandanes se regulira ta lastnost tudi pri nakupu rabljenega vozila iz tujine. Zato je pomembno, za izračun uvoza avtomobila upoštevate tudi dejstvo, da boste za vozilo z višjimi emisijami plačali več.

Uporabno orodja za izračun uvoza avtomobila, ki upošteva tudi stopnjo emisij, je na voljo na https://narociavto.si/izracun-dmv/. Tako vas končni strošek ne bo presenetil, saj boste upoštevali tudi ta kriterij, ki lahko opazno vpliva na končno ceno vozila.

Emisije so le en del enačbe za izračun uvoza avtomobila iz tujine

Ker predvsem razvite države že nekaj časa težijo k okolju bolj prijaznim tehnologijam, so dnevi klasičnim motorjem z notranjim izgorevanjem dnevi najverjetneje šteti. Standardi in zahteve glede emisij so vedno strožje, strošek za preseganje določenih meja pa vedno višji.

Zato celoten izračun uvoza avtomobila mora vključevati tudi druge parametre, ki vplivajo na skupni strošek. En od takšnih je tudi prostornina motorja. Velja namreč splošno pravilo, da se količina emisij povečuje s prostornino motorja, torej sta ta dva parametra tesno povezana in zato močno vplivata na stroške, ki bi jih izračun uvoza avtomobila naj upošteval.

Za izračun uvoza avtomobila je pomemben tudi EURO standard

Na podlagi zgoraj omenjenih kriterijev so odločevalci že pred desetletji vzpostavili standard, ki klasificira motorje glede na določene parametre, ki jih morajo dosegati, če želijo izpolnjevati pogoje za prodajo na določenih tržiščih. EURO standard bo tudi vplival na samo ceno vozila. Nova vozila morajo izpolnjevati najsodobnejše standarde, v nasprotnem primeru jih ni možno prodajati na razvitih trgih, kot je Evropska unija.

Kriteriji pa se uporabljajo tudi pri prodaji rabljenih vozil, tako na domačem trgu kot iz tujine, kažejo pa se predvsem pri višini davka, ki ga je potrebno plačati pri uvozu, zato je to zelo pomemben podatek za izračun uvoza avtomobila iz tujine.