izdelava 3d modelovZačetki 3d tiskanja segajo v začetek osemdesetih let 20. stoletja z iznajdbo stereolitografskega postopka. V zadnjih letih pa je z razvojem zmogljivejših računalnikov in računalniške programske opreme izjemno napredoval tudi celoten postopek 3d tiskanja in s tem tudi izdelava 3d modelov in maket. Danes lahko s 3d tiskalniki natisnemo praktično karkoli si zamislimo, oziroma karkoli lahko narišemo na računalnik.

Različne metode 3d tiskanja omogočajo uporabo različnih materialov, vsaka od izbranih metod pa ima svoje prednosti in slabosti. Razlike v postopku se pojavijo že pri sami pripravi modela na računalniku. Danes je na voljo ogromno različnih programskih paketov, ki se med seboj zelo razlikujejo. Njihova izbira je odvisna predvsem od zahtevnosti modela in uporabe le tega v določeni panogi.

3d modeliranje je kompleksen postopek katerega rezultata je kakovosten 3d model

Na spletu so vam danes na voljo številne informacije, kako poteka izdelava 3d modelov. Ko se boste malo bolje poglobili v njih, boste ugotovili, da je to zelo kompleksno, zahtevno in natančno delo. Najprej je potrebno na podlagi slik, risb, načrtov ali želja naročnika natančno izrisati 3d model na računalniku. Pri tem je potrebno biti pozoren na najmanjše možne detajle, saj bo le na ta način model deloval enko kot v realnosti. Kot smo že povedali, se za izris uporabljajo različni računalniški programi, ki omogočajo čim bolj natančno oblikovanje.

Ko je 3d model v računalniški obliki dokončno izrisan, temu sledi prenos 3d modela neposredno v tiskalnik, ki ga z izbrano tehnologijo tudi natisne. Izdelava 3d modelov pa lahko, glede na potrebe naročnika, vključuje tudi dodatno obdelavo ali nadgradnjo s posebnimi efekti. V tem primeru sledi faza dodelave in lakiranje pri katerih so potreben tudi ročne spretnosti ter finomehanična in modelarska oprema. Vse faze izdelave 3d modelov so med seboj odvisne, pri čemer je izjemno pomembno, da so vsaka zase izpeljane čim bolj kvalitetno.