Zakon o varstvu pred požarom določa, da morajo imeti lastniki oz. uporabniki stanovanjskih objektov ter lastniki oz. uporabniki poslovnih objektov izdelan požarni red. Ta ni potreben samo zato, da ustreza črki zakona, temveč zato, da se prepreči nastanek požara oz. da ste v njegovem primeru karseda pripravljeni nanj.

Požarni red predstavlja osnovni dokument, z njim pa lastnik ali najemnik opredeli organizacijo požarnega varstva z nalogami in dolžnostmi odgovornih oseb, zaposlenih ali stanovalcev in obiskovalcev. V kolikor požarnega reda še nimate, se lahko pri pridobitvi obrnete na podjetje Projekt Varnost, ki se lahko pohvali z strokovno podkovanostjo in dolgoletnimi uspešnimi sodelovanji s številnimi strankami.

Za koga je požarni red potreben?

Po zakonu so požarni red dolžni imeti lastniki ali uporabniki stanovanjskih, industrijskih ali poslovnih objektov, v katerih izvajajo dejavnost z določeno standardno klasifikacijo dejavnosti. Skratka, požarni red potrebujejo vsi večstanovanjski prostori, poslovni prostori ali delavnice.

Požarni red izjemoma ni potreben za eno- oz. dvostanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, ki niso namenjene izvajanju registrirane dejavnosti kmetijstva, gozdarstva ali lova, kolesarnicam, kapelam in kulturnim spomenikom ter objektom žičnih naprav. V primeru, da požarnega reda nimate izdelanega, vam v najboljšem primeru grozi globa v višini od 300 do 20.000 evrov, v najslabšem pa neizplačilo zavarovalne premije za premoženje, zdravje ali življenja delavcev oz. obiskovalcev.

Kako hitro in ugodno do požarnega reda?

Listino o lahko v primeru ustrezne izobrazbe in opravljenega strokovnega izpita iz požarne varnosti izdela delodajalec sam, velikokrat pa se odločajo za zunanje ponudnike, ki so pooblaščeni za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektih.

Eno izmed takšnih je podjetje Projekt varnost, ki vso ustrezno dokumentacijo izdelajo v najkrajšem možnem času. Ker je požarni red dokument, ki ga je potrebno stalno kontrolirati in ažurirati v skladu s spremembami v objektu, vam nudijo tudi hitro, učinkovito in cenovno ugodno podporo pri vseh nadaljnjih storitvah zagotavljanja požarne varnosti.