Običajni drsni ležaji v gradbenih in kmetijskih strojih, transportnih vozilih in podobno so pogosto narejeni iz materialov, ki zahtevajo mazanje z olji in maščobami. Z razvojem pa se na trgu pojavljajo kakovostni drsni ležaji, ki zaradi inovativnosti materialov ne potrebujejo tovrstnega vzdrževanja oziroma mazanja z olji ali maščobami. To je ekološko sprejemljivejše in stroškovno ugodneje, poleg tega pa so nekateri še vodoodporni in imajo tudi izjemno dolgo življenjsko dobo. Med omenjene inovativne materiale se na primer uvrščajo:

  • ELGOGLIDE,
  • ELGOTEX in ELGOTEX WA ter
  • kovinsko-polimerna kompozicija E40,

ki nadomeščajo bron ali jeklo, za katerega je nujno servisiranje. ELGOGLIDE se dobro obnese pri tekstilnih in tiskarskih strojih, žerjavih, viličarjih ali rudarski opremi. ELGOTEX WA je recimo odporen tudi na razmere v (morski) vodi in tako primeren za hidravlične jeklene konstrukcije, hidroelektrarne, črpalke, turbine in v pomorskem inženirstvu. E40 pa je primeren v okoljih, kjer bi pomanjkanje maziva lahko zmotilo delovni proces oziroma kjer mazivo niti ni zaželeno, kamor spada medicinska, električna in športna oprema ali v avtomobilskem inženiringu.

 

Katere vrste poznamo?

drsni ležajiDrsni ležaji so več vrst, delimo pa jih na primer na:

  • radialne sferične,
  • sferične s poševnim dotikom,
  • aksialne sferične
  • očesne brez vzdrževanja itd.

Vsaka vrsta omogoča določen način obremenitve, in sicer izmenične dinamične, enostranske, radialne in visoke osne obremenitve ter drugo.

 

Zakaj so kakovostni drsni ležaji nujni za naš posel?

Razlogov za naložbo v kvalitetne dele je več: s tem preprečimo prezgodnje okvare in nepričakovane zaustavitve poslovanja oziroma s tem lahko skrajšamo čas morebitnega nedelovanja, znižamo pa tudi obratovalne stroške ter pridobimo druge koristi. S tem ne bomo tvegali, da bi po nepotrebnem ogrožali svoje delovanje oziroma potek poslovanja, zlasti če naša panoga zahteva nemoteno obratovanje. Glede na posvet s ponudniki izberimo priznane znamke, ki imajo ISO certifikat, in jih vpeljimo v svoje aktivnosti.