Podjetja, ki želijo uspešno poslovati dolgo, morajo v korak z razvojem. En tak korak je delo od doma, ki lahko delodajalcu in delavcu prinese številne koristi. Velika prednost je, da se lahko zaposli oseba, ki se nahaja dlje od sedeža. Na tak način se prihranijo potni stroški. Zaradi tega, ker je omogočeno delo od doma, geografija ni več nepremostljiva prepreka. Na to temo je bilo opravljenih več raziskav. Ugotovitve so presenetljive. Pokazalo se je, da so ljudje, ki svoje službene obveznosti opravljajo iz lastnega stanovanja, srečnejši, zvestejši in produktivnejši. To so razlogi, da je postalo običajno delo od doma Špica je našla rešitve za ugotavljanje prednosti. Ljudje so različni, zato je nujno treba ugotoviti, komu bo tak način koristil in komu ne.

Delo od doma primerno le za določene

Oseba, ki to želi, ima možnost opravljati delo od doma. Preden je bilo to mogoče, je moral vodilni skozi določene postopke, ki jih narekujejo pravila in zakoni. Kot mora delovati v skladu z zakoni vodilni, se morajo tudi zaposleni ravnati zakonito in v skladu s šefovimi navodili. Kako pa slednji ve, da je upoštevan? Prav za takšno delo od doma Špica ima program, namenjen nadrejenim. Z njihovimi metodami lahko ugotavljajo, ali ima organizacija od tega več koristi. Ugotovi se lahko, kdo je sploh primeren za delo od doma. Upravičeno obstaja strah, da bo kdo v udobju domovanja raje počel kaj drugega kot svoje naloge. Lahko se zgodi, da je pomanjkanje kontrole slaba stvar za posameznika.

Delo od doma zahteva beleženje časa

Določene osebnosti potrebujejo prav to, da ohranjajo disciplino. Delavec, ki že v službi ni opravil vsega, najverjetneje ne bo smel nalog izvajati samostojno. Nadzorovanje teh, ki so daleč od oči svojega šefa pa se ne rabi zelo razlikovati od nadzorovanja tistih v poslovnih prostorih. Za oboje se mora določiti, kako bodo beležili ure, preživete v službi. Nadalje naj se določijo jasna pravila. Ne sme biti nejasno, kaj se od zaposlenega pričakuje. Najbolje je tudi to, da se določi neka časovnica. Rok, v katerem naj se opravi projekt, mora biti določen. Izračunati ga je mogoče s primerjavo med sodelavci.