Razmišljate v smeri, kako čim bolj povečati prodajo na spletu? Potem je optimizacija strani zagotovo eden od dolgoročno najbolj vzdržnih in smotrnih načinov, obstaja pa seveda tudi Facebook in Google Ads oglaševanje, o katerem kdaj drugič, saj je SEO zelo široko področje. Če za zgled vzamemo podjetje Dominatus, ki velja pri nas za enega najboljših na področju optimizacije, potem vidimo, da je pri njih analiza spletnih strani osnova, na kateri se gradi celotna zgodba. Šele ko se naredi analiza spletnih strani, se začnejo pogovarjati o izboru besed, ki jih bodo optimizirali. Hkrati pa spremljajo pozicije povezanih besed, ki zaradi načina njihovega dela tudi začnejo višje rangirati.

Z analizo ključnih besed do pravega izbora

Izbor besed je izredno pomemben pri tem podjetju, saj želijo ponuditi strankam le najboljše. Tako boste lahko videli, da dajo tej fazi izredno velik poudarek in ravno zato mora analiza spletnih strani prikazati realne podatke. Zelo pomembno je namreč izbrati tiste ključne besede, ki pokrivajo za dejavnost in prepoznavnost podjetij pravo stopnjo nakupne odločitve njihovih strank. Pri tem ločijo na besede z velikim številom iskanj, ki so splošne narave, besede, ki so že bolj ozko usmerjene in imajo nekaj manj iskanj v zadnjem razredu pa so besede, ki imajo malo iskanj in so usmerjene v zaključno fazo nakupa.

Katere besede so prave?

Na podlagi podatkov, ki jih da analiza spletnih strani in na podlagi trenutnega stanja v iskalniku ter na podlagi poznavanja trga stranke, ki jo zanima SEO, se določijo ključne besede, ki so smiselne. Ker je analiza spletnih strani v podjetju Dominatus narejena tako, da vse dejavnike, razen strokovnosti stranke, že vključuje, je izbor veliko lažji in tudi veliko bolj učinkovit, posledično pa je bolj učinkovit tudi SEO in jasno na koncu zadovoljstvo stranke.